Husk søknadsfrist 1. februar og 1. mars

Informasjon om hvordan søke skoleplass og læreplass

På tffk siden https://www.tffk.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/inntak-til-videregaende-opplaring/soke-skoleplass/  finner du utfyllende informasjon om hvordan elever søker skoleplass og læreplass.

Frist 1. februar

- for minoritetsspråklige elever og elever med individuell rett eller annen fortrinnsrett.

Elevene skal både søke digitalt i vigo samt sende inn eget skjema som fins her: https://www.tffk.no/tjenester/skole-og-opplaring/soknader-og-skjema/soknader-og-skjemaer-troms/

Frist 1. mars

-ordinære søkere

Overgangsskjema med behov for tilrettelegging 2022-2023 (fylles ut av søkere med behov for tilrettelegging av opplæringen og de individuelle tilretteleggingsbehov en elev har. Dette er ikke en søknad om spesialundervisning).

Informasjon fra rådgivertjenesten

Til toppen