Elevundersøkelsen Alta vgs 2023

Elevundersøkelsen er en nasjonal undersøkelse for at elevene skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Undersøkelsen er obligatorisk for elevene på Vg1, og er en del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet.

Informasjon til elever, kontaktpersoner og lærere

Informasjon til elever videregående skole:

Svar på elevundersøkelsen her:

Innlogging på elfu.udri.no for å svare på EVUNDERSØKELSEN 2023

Den som er invitert til å svare på undersøkelsen, velger selv språk etter innlogging. 

Les om hvordan behandler UDIR personopplysninger i Elevundersøkelsen på UDIR.no

Følgende språk er tilgjengelig

  • norsk (bokmål og nynorsk)
  • nordsamisk
  • engelsk
  • arabisk
  • tigrinja
  • dari

Det er også mulig å få lest opp spørsmål, svaralternativer og infotekster på bokmål, nynorsk, nordsamisk, engelsk og arabisk.

Passord får du av kontaktlærer. Gjennomføres 6. november - 8. desember.

Tema og spørsmål i elevundersøkelsen