Elevrådet

Elevrådsstyre skal fremme elevdemokratiet på skolen. Skolens ledelse har møter med elevrådet hvor vi diskuterer hva vi skal jobbe med, og om hvordan vi skal skape Norges beste skole.

Elevrådsstyret skoleåret 2020/21

 

Elevrådsstyret ved Alta vgs
Navn Rolle Klasse Varamedlem Klasse
Rane Nygård Leder 1TPB
Magnus Laaksonen Nestleder 1STC Runa Krempig 1STB
Tobias Bongo Vik Styremedlem 2ST Benjamin May Henry 2REA
Even Andre Utse Styremedlem 3MUS Jenny Londal 3SSA
Eirik Isaksen Styremedlem 2IFA Marius Mikkelsen 1IFA
Martin Tunheim Styremedlem 2BUA Karina Bibokova 1HOB
Elias Furu Ellingsen Styremedlem 1ELB Cassandra Hansen 2FRI

Elevrådet har utarbeidet prosedyrer for struktur og fordeling av oppgaver. Alle referater lagres digitalt. Elevrådsleder har ansvar for å innkalle styret til møte. 
På Alta vgs disponerer styret et eget elevrådskontor som er i glassgate på andre siden av biblioteket.

 

I tillegg blir elevhovedverneombudet styremedlem og vara hovedverneombudet vara for denne.

 

Til Bli med! (trivselskomiteen) er følgende elevrepresentanter valgt:

Leo Andre Berg, 2IND

Nils Jørgen Buljo, 2KTA

Kyrre Lindal, 1STD.

Til toppen