Salg, service og reiseliv

Dette utdanningsprogrammet gir yrkesfaglig opplæring som ender med et fagbrev. Du lærer om drift og service i virksomheter. Du lærer om betydningen av service- og vertskapsrolla og innføring i administrative og økonomiske oppgaver. Med denne kompetansen i «ryggsekken» kan du jobbe inne de fleste virksomheter i vårt langstrakte land

Hvorfor velge salg, service og reiseliv? 

Du lærer

 • Drift og administrasjon av virksomheter/bedrifter
 • Budsjett og regnskap
 • Markedsføring
 • Innovasjon
 • Reiseliv og turisme
 • Kommunikasjon og samhandling med kunder og gjester (vertskapsrollen)
 • Kundebehandling og salg av produkter og tjenester
 • Planlegging og gjennomføring av sikkerhetstiltak
 • Arbeidslivets spilleregler
 • Helse, miljø og sikkerhet

Du bør være 

 • interessert i å kommunisere med mennesker
 • åpen for lære om ulike kulturer og tradisjoner
 • kreativ og like å se nye løsninger
 • ryddig og strukturert

Les mer om salg, service og reiseliv på vilbli.no

Les om fag- og timefordeling

Hvorfor velge yrkesfaget på Alta videregående skole?

 

 • Vi har engasjerte og dyktige lærere med praksis fra lærefagene det undervises i.
 • Vi samarbeider tett med lokalt næringsliv og ulike organisasjoner og Finnmarksløpet er tungt inne som læringsarena i flere yrkesfaglige programområder.
 • Hos oss får du muligheten til å prøve deg i ulike bedrifter innen programområdet for å se hva som passer best for deg.
 • Våre elever får mulighet til praksisopphold i utlandet i opptil 3 uker sammen med medelever og lærer gjennom Erasmus+

Les om frist og hvordan søke skoleplass

Veien videre

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning. Les mer på vilbli.no.