Innføringsklasse

Har du kort botid i Norge? Da er innføringsklassen et tilbud for deg

Det er tilpasset elever som vil begynne på videregående skole, men som trenger å styrke norskkunnskapene sine før de starter et normalt Vg1-løp. Klassens offisielle navn er MFA.

Målet med MFA er å gi minoritetsspråklige elever større muligheter til å fullføre og bestå ordinær videregående opplæring. Kurset strekker seg over et vanlig skoleår, med 22 timer i uka. 


Elevene får opplæring i norsk, engelsk, samfunnsfag, naturfag, matematikk og kroppsøving. I tillegg får elevene orientering om utdanningssystemet og yrkesorientering.

Forberedende kurs for minoritetsspråklige elever forbereder elever til alle de forskjellige yrkesfaglige utdanningsprogrammene. De får en gjennomgang av innholdet og mulighetene som ligger innenfor de ulike utdanningsprogrammene, og vi jobber for at elever også skal kunne hospitere på det studieprogrammet de ønsker å søke på.

Elever som går MFA bruker ikke av retten til videregående opplæring.