Studieverksted

Hva tilbyr studieverkstedet?

Det er mulig å søke plass ved skolens Studieverksted gjennom hele skoleåret dersom du trenger ekstra hjelp i matematikk eller i norsk.

Elever, i samråd med faglærer og kontaktlærer, søker plass i studieverkstedet for en gitt periode. Studieverkstedet kan også bistå med kurs for elever og lærere i blant annet bruk av Lingdys, Lingright og læringsstrategier.

Hva er studieverkstedet og målsetting:

 • Studieverkstedet er et pedagogisk ressurssenter med fokus på å gi tilpasset opplæring.
 • Hovedmålet er at alle elever i tiltaket skal bestå fagene matematikk og norsk, med best mulig resultat ut fra egne forutsetninger.
 • Studieverkstedet skal bidra til at flest mulig gjennomfører og består videregående opplæring.
 • Alta vgs ønsker å tilrettelegge for bedre oppfølging av elever som har behov for faglig støtte og individuelle tilpasninger, og for elever som trenger utfordringer ut over det som vanligvis tilbys i klassesammenheng.

Faglige ressurser, organisering og hvordan søke?

 • Kvalifiserte faglærere i norsk og matematikk vil stå for opplæringen. Bruk av ulike læringsstrategier vil være sentralt.
 • Klassens lærere i matematikk og norsk vil være faglig ansvarlig for eleven, selv om opplæringen foregår ved Studieverkstedet. Det gis karakterer i Studieverkstedet som klassens faglærer bruker ved fastsetting av terminkarakterer.
 • Faglærerne i Studieverkstedet vil gi elevtilpasset opplæring, i noen tilfeller som spesialundervisning.
 • Elever med spesialundervisning i norsk og matematikk sikres sine rettigheter ved at de automatisk tildeles plass i Studieverkstedet. Dersom elever med vedtak om spesialundervisning takker nei til Studieverkstedet, vil eleven gå tilbake til vanlig klasseromsundervisning uten ekstra lærerressurs.
 • Hvis elever har behov for ekstra hjelp og/eller individuell tilrettelegging i norsk og matematikk, kan eleven sammen med faglærer/kontaktlærer søke plass på eget skjema. Inntak gjøres fortløpende gjennom hele året.
 • Opplæringen vil hovedsakelig foregå samtidig med klassens timer i matematikk og norsk.
 • Ved skolestart vil elever med tilbud om opplæring ved Studieverkstedet blant annet få informasjon om lokalisering, tidspunkt for opplæringen, regler for arbeidsinnsats, oppmøte, fraværsmeldinger og dokumentasjon av fravær.
 • Hege Swan Løvlund  - leder