FN-rollespill

Hvorfor FN Rollespill?

  • FN-rollespill er et av FN-sambandets mest populære undervisningsopplegg, og noe av det vi tror elevene lærer aller mest av.
  • Ved selv å delta i FN-forhandlinger får elevene en unik innsikt i hvordan det internasjonale diplomatiet fungerer.
  • FN-sambandet arrangerer rollespill over hele landet hvert år. FN-skolene får hjelp av oss til å gjennomføre spillet, og vi stiller med alt elevene trenger av scenario, arbeidsoppgaver og bakgrunnsmateriale.

Les mer på FN.no  om FN-rollespill 

Årets rollespill: 

Les mer om årets rollespill på Alta.vgs.no

 

Deltakende klasser: 1STA, 1STB, 1STC, 2MKA, 2MUS

Bilder fra rollespill fra 2015 ligger på Flickr: