Dramuda

DRAMUDA er tre dager fylt med drama, musikk og dans.

Hvem deltar på Dramuda?

DRAMUDA er et tverrfaglig samarbeid mellom MDD- musikkelevene og MK – Medier og kommunikasjonselevene  - alle trinn.

Når arrangeres Dramuda?

Arrangeres hver skoleår uka før påske. For skoleåret 2022/23 – uke 13,  27.-29.april