Visjon og verdier

Alta videregående skole - setter spor i nord!

Skolens visjon

 

-er å være en nordområdeskole som utvikler kompetanse, stolthet og identitet med utgangspunkt i Finnmark og nordområdene. 

 

VERDIER

Samarbeid - vi inkluderer og deler
Aktivitet – vi tar ansvar for læring og utvikling
Trivsel – vi skaper glede og trygghet på skolen
Stolthet – vi har ambisjoner, vektlegger kvalitet og utvikler identitet
Entusiasme – vi verdsetter engasjement, kreativitet og mangfold