Jeg har skadet meg på skolen

Jeg har skadet meg på skolen, hva gjør jeg?

Skademelding

Hvis det har oppstått skade eller sykdom i forbindelse med skoleaktivitet skal det sendes skademelding. Skolen har interne rutiner for å sende skademeldinger.

Gi beskjed til din kontaktlærer eller avdelingsleder om du har skadet deg og be om at det sendes skademelding.

Det er i hovedsak to viktige grunner til at du må gjøre det:

  1. Skademelding til NAV vil kunne hjelpe deg dersom du i senere tid får helseplager som følge av skaden og for eksempel må jobbe redusert. Dette kalles yrkesskadedekning.
  2. Skademelding til forsikringsselskapet vil kunne hjelpe deg dersom du får større utgifter i forbindelse med skaden. Dette gjelder utgifter som ikke dekkes av egenandelstaket i Helfo.

Hva skjer når det sendes skademelding?

Når skolen får vite om skaden sender vi skademelding til NAV og til forsikringsselskapet til fylkeskommunen. Du som elev og eventuelt foresatt vil bli involvert i den grad det er nødvendig for å fylle ut skademelding.

Dersom du er under 18 år vil foresatt bli kontaktet når skademelding til forsikringsselskap fylles ut slik at skolen får informasjon om eventuelle private forsikringer o.l.

Skademeldingene fra skolen blir registrert i din elevmappe/arkiv og du kan når som helst be om kopi av disse.

NAV og forsikringsselskapet vil fatte vedtak i forhold til skaden. Det er NAV som avgjør om skaden kan gi rett til yrkesskadedekning. Disse vedtakene er dine personlige og skolen får aldri kopi av disse, du må derfor selv sørge for å ta vare på dem.

Egenandeler

Hvis du som elev har betalt egenandeler i forbindelse med skaden som skjedde på skolen, for eksempel hos lege eller legevakta, så dekker skolen disse. Du må selv betale egenandelen når du er hos legen, så leverer du kvitteringen til avdelingslederen din og du vil få pengene tilbake innen kort tid. Dette gjelder egenandeler som er innenfor HELFO.

Større utgifter dekkes i utgangspunktet av forsikringsselskapet.