Avviksmelding for elever


Hvis det har oppstått avvik i forbindelse med skoleaktivitet skal det sendes avviksmelding.
 

Avviksmelding

Du kan som elev sende avviksmelding via pc`en du har, enten via link eller via Serviceportalen. Rutine for å sende avvik finner du i HMS-håndboken. Link til HMS-håndbok her

Serviceportalen og linken kan brukes til å følge saker du selv melder. Der kan du også avslutte egen sak hvis den løser seg.

Hva skjer når du sender avviksmelding?

Når du har sendt avviksmeldingen vil det komme elektronisk beskjed som videreformidles til din avdelingsleder.

Det er din avdelingsleder som skal sørge for at avviket blir håndtert, men andre kan involveres for å hjelpe dersom det for eksempel besluttes at det skal settes inn tiltak.

Saksbehandlingen kan variere avhengig av hva som er meldt som avvik. Det er for eksempel helt egne regler for å håndtere saker som omhandler trygt og godt skolemiljø.

Selv om det sendes avviksmelding, er det ikke sikkert at det vurderes at det skal iverksettes tiltak. Det er likevel viktig å sende avviksmelding slik at det er registrert.

Du kan alltids klage i forhold til det som blir besluttet.

Avviksmeldinger blir gjennomgått i arbeidsmiljøutvalget på skolen. Det vil ikke gjennomgås hvem som har meldt avviket, men det vil stå om det er en avviksmelding fra elev eller fra ansatt. Arbeidsmiljøutvalget har myndighet til å beslutte at et avvik skal arbeides mer med, for eksempel om det skal settes inn særskilte tiltak.

Hva er avvik?

Avvik er brudd på lover, forskrifter, retningslinjer, sikkerhetsprosedyrer og regler satt av skolen. Nestenulykker og skader er også avvik.

Elevenes «arbeidsmiljølov» er opplæringsloven.

Mer informasjon finnes i HMS-håndbok her