Skolerute 2023 - 2024 med planleggingsdager

1 Skolerute 2023 - 2024 Alta vgs

Skolerute 2023 - 2024 Alta vgs med planleggingsdager
Måned Dato Aktivitet Skoledager Planleggingsdag
August Onsdag 16. – fredag 18. august Planleggingsdag for lærere 9 3
  Mandag 21. august Første skoledag for elevene    
September     21  
Oktober Onsdag 4. – fredag 6. oktober Høstferie 19  
November Mandag 13. – tirsdag 14. november Fylkeskommunale planlegginsdager (fridager for elevene) 20 2
Desember Onsdag 20. desember Siste skoledag før juleferien 14  
Antall dager høst     83 5
Januar Tirsdag 2. januar Planleggingsdag for lærere 21 1
  Onsdag 3. januar Første skoledag for elevene etter jul    
Februar Mandag 26. – fredag 1. mars Vinterferie 17  
Mars Mandag 25. mars– mandag 1. april Påskeferie 15  
April Tirsdag 2. april Første skoledag etter påske 21  
Mai Onsdag 1. mai Offentlig høytidsdag 18  
  Torsdag 9. mai Kristi himmelfartsdag    
  Fredag 10. mai Fridag    
  Fredag 17.mai Grunnlovsdag    
  Mandag 20. mai 2. pinsedag    
Juni Fredag 21. juni Siste skoledag 15  
Antall dager vår 2024     107 1
Antall dager hele skoleåret     190 6