Info for foresatte

Foreldresamarbeid

Foreldresamarbeid

På vår skole ønsker vi å være et tett team med og rundt eleven. Da spiller hjemmet og de foresatte en viktig rolle, vi må samarbeide for å gjøre hverandre gode og for å skape en god hverdag for vår elev og deres ungdom. Våre kontaktlærere ringer hjem i løpet av de første par ukene og på høstens foreldremøter blir vi bedre kjent.