Nettbaserte hjelpemidler på eksamen

Skolen skal gi kandidatene en oversikt over de hjelpemidlene som er tillatt for det enkelte fag. Kandidatene er selv ansvarlige for å ta med hjelpemidlene til eksamen. 

På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av internett.

På eksamensdagen arbeider du på spesifikt eksamensnett, og vil kun ha tilgang til nettressurser oppgitt nedenfor:

Oversikt over nasjonale nettressurser til eksamen finner du på Vigo.no