Kunngjøring av skriftlig eksamenstrekk

Vg3 møter i NAUD. SF Vg2 og VG1 sitter i klasserommet de er på ihht timeplanen kl 09.00 og ser på streaming fra NAUD.
YF VG1 og VG2 samles i glassgata for opplesing av trekk

Alle trekkfag skal bli synlig i elevenes timeplan kl.09.00 15.mai 2024

I tillegg til opplesing, streaming (adresse blir delt i Teams til aktuell faglærer) og timeplanvisning kommer vi til å henge opp lister med oversikt over alle eksamenspartier og elever som er trukket ut.

Eksamenstrekk for Ikke- skriftlige eksamener offentliggjøres 48 timer før eksamen, evt. fredag før eksamen på tirsdag.
Det lages liste over oppmøtedatoer for alle klasser for basert på eksamensfag og trekk. Ingen elever trenger å møte hver eneste gang det er opplesing av trekk.

I tillegg til opplesing blir trekket synlig i elevenes og lærernes timeplan.

Trekkregler – (gjelder for elever som følger ordinært opplæringsløp)

VG1 SF: ca 20 % skal trekkes ut

VG2 SF – alle skal opp til en (1) eksamen

VG3: 4 eksamener totalt. PÅBYGG 3 eksamener totalt

Vg1 og Vg2 YF: 20 % trekkes ut i fellesfag.

Vg2 YF: Obligatorisk tverrfaglig eksamen.