Underveis- og standpunktkarakterer

Førstetermin avsluttes 15. januar og du får underveisvurderingen din fredag 22. januar. Karakterene finner du i Skolearena.

Underveisvurdering har ikke klagerett.

Her finner du dine rettigheter og dine plikter knyttet til underveisvurdering og standpunktkarakter:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5

 

Hvilke muligheter har du dersom du får IV i standpunkt?

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Vitnemal/fravarsgrense---udir-3-2016/elever-som-overskrider-fravarsgrensen/

 

Skjema for å søke om å gå fra heltidselev til deltidselev (PDF, 57 kB)

Til toppen