Underveis- og standpunktkarakterer

Standpunkt skal settes i juni. For vg3 skal det offentliggjøres for elevene dato juni 2023 .  For vg1 og vg2 er dette dato juni 2023. Karakterene finner du i Visma Inschool. 

Førstetermin avsluttes 15. januar og du får underveisvurderingen din fredag 22. januar. 

Underveisvurdering har ikke klagerett.

Dine rettigheter og plikter knyttet til underveisvurdering og standpunktkarakter er lovfestet i forskrift (Lovdata.no):

Hvilke muligheter har du dersom du får IV i standpunkt?

På UDIR.no finner du reglene når du overskrider fraværsgrensen og hva du kan gjøre videre

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Vitnemal/fravarsgrense---udir-3-2016/elever-som-overskrider-fravarsgrensen/

Skjema for å søke om å gå fra heltidselev til deltidselev (PDF, 57 kB)