Eksamenskarakterer

Karakterer offentliggjøres enten etter fellessensur, etter avholdt praktisk muntlig eller muntlig eksamen.

Hvor finner jeg  eksamenskarakter?

Elever finner eksamensresultater Visma Inschool., og privatister finner disse i Privatistportalen. Dersom du ikke finner karakteren, ta kontakt med skolen. 

Fellessensur skriftlig våreksamen faller rundt 22. juni og høsteksamen rundt 5.  januar. For andre eksamener blir karakterene tilgjengelige så snart de er ført inn i karaktersystemet, normalt på eksamensdagen.

Dokumentasjon

Vitnemål eller kompetansebevis er din dokumentasjon på oppnådd kompetanse. 

Trenger du karakterutskrift eller nytt vitnemål/kompetansebevis?

Ta kontakt med skolen  

Skjema for bestilling av vitnemål/kompetanssebevis leveres til servicetorget

Bestilling av kompetansebevis/vitnemål (PDF, 296 kB)

Privatistene får sitt kompetansebevis fra den skolen de tok eksamen på, og dersom de trenger nytt vitnemål, bestiller de dette fra skolen de har avlagt utdanningen sin på.

Det er gebyr for utstedelser av:

  • duplikat
  • karakterforberings dokumentasjon
  • oversettelse av dokumentasjon

Gebyret er på kr 400,-