Skal du ta opp fag som privatist?

Skal du ta privatisteksamen i vår må du huske å melde deg opp. Oppmelding skal skje elektronisk på privatistweb.no i perioden 15. januar – 1. februar.

Privatisteksamen

Din oppmeldingen blir ikke registrert før betalingen er foretatt. Det er ikke anledning til å melde seg opp til eksamen etter fristens utløp.

Eksamensavgiften refunderes dersom du melder deg av eksamen senest 1. februar.

Kilde: (https://www.tffk.no/aktuelt/privatisteksamen-varen-2021.25053.aspx)

 

For mer informasjon:

 www.privatistweb.no

Om privatisteksamen utdanning øst 

Eksamen og vurdering

 

Til toppen