Parkering ved Alta videregående er regulert fra 1. november.

Parkeringsområdet er inndelt i soner, og feilparkerer du, vil du bli ilagt gebyr.

Parkeringssoner

Det er satt opp informasjonsskilt på alle parkeringssonene og vi ber alle innrette seg etter dette.

 

bilde av parkeringssoner på skolens område - Klikk for stort bildeParkeringssoner alta vgs

 

Om Parkeringsreguleringen - oppklaringsmøte mellom ledelsen og elevrådet

Klage på bot?

Bileier og fører av bilen kan med hjemmel i parkeringsforskriften, kap 9, (lovdata.no) klage på en parkeringsbot. 

Frist for å klage er 3 uker etter ileggelsesdato. Klagene behandles fortløpende etter at disse er mottatt.

Klage sendes elektronisk via pez.giantleap.net 

 

Har du spørsmål angående parkering på skolens område så ta kontakt med

Alta vgs v/driftsavdelingen på 78 96 48 79