Invitasjon foreldremøte for studieforberedende og yrkesforberedende Vg1 Alta vgs

Onsdag 7. februar er det informasjonsmøte for foresatte til elever på studieforberedende Vg1 og for yrkesforberedende Vg1 . Møtene er på Alta videregående skole, hovedinngang, NAUD (auditorium).

Program

 

Kl. 18.00 NAUD, Alta vgs VG1 Studieforberedende

 

Kl 19.00 NAUD, Alta vgs VG1, Yrkesforberedende

 

Velkommen!