Innlevering av lærebøker vår 2023

Alle elever må huske å levere lærebøker og kalkulator!
Elevskap skal tømmes senest 23. juni.

Elever møter sammen med klassen sin etter oppsatt plan for innlevering (PDF, 131 kB) 

 

Lærebøker   

  • De som ikke kan følge innleveringsplanen må ta kontakt med biblioteket for å avtale innlevering. 
  • Absolutt siste frist for innlevering er 23. juni
  • De som ikke leverer før sommerferien vil motta faktura som MÅ betales.(se kontrakt/reglement) (PDF, 52 kB) Erstatningsbeløpet vil som hovedregel være gjenanskaffelsespris  

Elevskap

Alle elevskap skal tømmes, og dette må gjøres senest fredag 23. juni.
Husk å fjerne låsen!