Innlevering av lærebøker, PC våren 2021 og utflytting av hybler

Alle elever må huske å levere lærebøker og kalkulator!
Alle som slutter må, selv om PC frikjøpes, levere PC før skoleslutt pga reinnstallering, garantiavtaler og utbedring av feil.
Elevskap skal tømmes senest 18. juni.

Elever møter sammen med klassen sin etter oppsatt plan for innlevering (PDF, 129 kB)

 

Lærebøker   

 • De som ikke kan følge innleveringsplanen må ta kontakt med biblioteket for å avtale innlevering. 
 • Absolutt siste frist for innlevering er 23. juni
 • De som ikke leverer før sommerferien vil motta faktura som MÅ betales.(se kontrakt/reglement) Erstatningsgebyr for læremidler: kr 500,- pr. bok/kalkulator. 

Smitteverntiltak ved innlevering av lærebøker i biblioteket

- kun to elever inne i biblioteket om gangen, resten av klassen venter i glassgata
- kun eleven skal ta i bøkene
- lærer organiserer køen i glassgata
- beregnet lengre tid pr elev/klasse
- vaske av bord mellom klassene
- kun en innleveringspc betjent av bibliotekar, en bibliotekar veileder elever på rett sted
- ingen gjennomgang til K fløy

Elevskap

Alle elevskap skal tømmes, og dette må gjøres senest fredag 18. juni.
Husk å fjerne låsen!

 

PC

(gjelder ikke vg1)

 • Generelt : elever som slutter må, selv om PC frikjøpes, levere PC inn før skoleslutt pga reinstallering, garantiavtaler og utbedring av feil.  
 • Elever i Medier og Kommunikasjon skal levere inn Mac-maskinene. 
 • VG2-elever (ST) :  som planlegger å slutte eller bytte skole, må levere eller frikjøpe PC. 
 • VG2-elever (YF): som slutter på skolen, må levere eller frikjøpe PC. 
 • VG3-elever : som slutter på skolen, må levere eller frikjøpe PC.   
 • De som ikke kan følge innleveringsplanen må ta kontakt med it for å avtale innlevering. 
 • Absolutt siste frist for innlevering er 23. juni.
 • De som ikke leverer før sommerferien vil motta faktura som MÅ betales.(se kontrakt/reglement) Erstatningsfaktura for PC, se punkt 5 og 6 i kontrakten. 
  VG2 : Se kontrakt pkt 6. De som har delbetalt  5820,- minus innbetalt  beløp 2019/2020 og 2020/2021.
  VG3 : kr 6231,- ( minus innbetalt beløp  2018/2019 - 2019/2020) eventuell utestående innbetaling 2020/2021

Frikjøp av PC (mulig for elever på alle trinn)

Elevene kan betale for frikjøp eller andre gebyrer via betalingsterminal på stedet.
Priser forutsatt at tidligere gebyr er betalt:

VG2 : kr 1071,-  (gjelder de som har delbetalt to år)                 
VG3 : kr 0,-  (gjelder de som har betalt engangsbeløp for 3 års leie, eller delbetalt leie for maskinen over 3 år)

Uflytting av hybler

Hybelen skal «leveres» tilbake i den stand du overtok den, rengjort og alle møbler som tilhører hybelen må være der. Alle får utlevert krysseliste over punkter man skal vaske før man drar.

I tillegg skal hver blokk vaske felleskjøkken og «sine» egne skap/skuffer på kjøkken.

Det blir satt opp blokkmøter hvor oppgavene gjennomgås og vaskeutstyr utleveres.

Vi (elevboligene) minner samtidig om at det blir grillkveld for hybelboerne ute torsdag 10 juni kl.18.00-20-00. Bli med!

 

 

Til toppen