Innlevering av lærebøker og PC våren 2022

Alle elever må huske å levere lærebøker og kalkulator!
Alle vg3-elever må, selv om PC frikjøpes, levere PC før skoleslutt pga reinnstallering, garantiavtaler og utbedring av feil.
Elevskap skal tømmes senest 17. juni.

Elever møter sammen med klassen sin etter oppsatt plan for innlevering (PDF, 65 kB) (oppdatert 07.06.22)

 

Lærebøker   

  • De som ikke kan følge innleveringsplanen må ta kontakt med biblioteket for å avtale innlevering. 
  • Absolutt siste frist for innlevering er 23. juni
  • De som ikke leverer før sommerferien vil motta faktura som MÅ betales.(se kontrakt/reglement) (PDF, 52 kB) Erstatningsbeløpet vil som hovedregel være gjenanskaffelsespris  

Elevskap

Alle elevskap skal tømmes, og dette må gjøres senest fredag 17. juni.
Husk å fjerne låsen!

PC - gjelder vg3 

  • Vg3 elever som må, selv om PC frikjøpes, levere PC inn før skoleslutt pga reinstallering, garantiavtaler og utbedring av feil.  
Til toppen