Kameraovervåking på Alta videregående skole

Alta videregående skole har både inn- og utvendig kameraovervåkning. Kameraene er nå aktivisert igjen etter å ha vært inaktive en tid.

Formålet med kameraovervåkning på skolen er beskrevet i vedlagte behandlergrunnlag. (PDF, 622 kB)Hovedpunktene i formålet er å unngå skadeverk, trussel om vold, vold, overgrep og andre alvorlige straffbare handlinger. I behandlergrunnlaget beskrives også følgende:

 • Bakgrunn for behandlergrunnlaget - GDPR
 • Hvilke områder som blir overvåket
 • Tidsrom for når overvåkningen skjer
 • Plassering av kameraene – tabell og kart
 • Hvilken type kameraovervåking vi har
 • Formålsbegrensning, dvs hvem som kan se bilder og i hvilken forbindelse det kan gjøres.
 • Informasjonsplikten til ansatte, elever og foresatte
  • Skilting (med QR-kode til denne siden)
  • Informasjonsskriv til ansatte
  • Informasjon på hjemmeside til elever og foresatte (denne)

Mer om skolens lokaler finner du på alta.vgs.no