Jeg vil melde fra om en elev som ikke har det trygt og godt på skolen

Dersom det er en i skolens ledelse som er årsak til at eleven ikke har et trygt og godt skolemiljø, skal det varsles direkte til opplæringssjefen i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Dette varselet sendes som e-post til rektor: inger.berit.persen@tffk.no

Du vil bli kontaktet av skolens ledelse så snart som mulig

Felt merket med * må fylles ut
Til toppen