Nav-veileder på Alta vgs

Har du spørsmål om jobb, utdanning, økonomi, bolig, eller har du helseutfordringer? Kom og snakk med en NAV-veileder om dine muligheter!

NAV-veilederne er der for å hjelpe elevene med å fullføre skolen. Ofte er det sammensatte utfordringer som levekårsproblematikk, psykiske vansker eller sosiale problemer som gjør at en elev faller ut av videregående skole.

NAV-veilederne kan hjelpe til med utenomfaglige utfordringer som gjør det vanskelig å konsentrere seg om skolen, som bolig, hjemmeforhold, økonomi og andre forhold knyttet til livssituasjonen.

NAV-veilederne kan også gi ungdommene råd, veiledning og oppfølging i forbindelse med arbeidspraksis, jobbmuligheter og overgangen fra skole til arbeid.

Altas NAV - veiledere heter Kristin Mannsverk Pedersen.