Minoritetsrådgiver

Alta videregående skole har fått minoritetsrådgiver.

En minoritetsrådgiver jobber med ungdom og identitet og ungdommers rett til å bestemme over eget liv uten overvåkning, kontroll eller tvang. 

Minoritetsrådgivere har spisskompetanse på problemstillinger knyttet til negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold.

Vår minoritetsrådgiver heter Therese Hagerup og har kontor i J-fløya der elevtjenesten holder til (J212), tlf 990 84 259,  mail therese.hagerup@tffk.no. Du kan også ta kontakt på Teams.