Muntlig (ikke skriftlig) eksamenstrekk vår 2023

Kunngjøring av muntlig eksamen for alle trekk i NAUD

  • Vg1 og Vg2-elever som har hatt skriftlig eksamen trenger ikke møte på muntlig trekk.
  • VG3-elever ST som har hatt 3 skriftlige eksamener skal kun ha en muntlig eksamen. De trenger ikke møte til nytt trekk etter at de har gjennomført muntlig eksamen.
  • PÅBYGG skal ha en muntlig eksamen
  • VG3 ID, MK, MD må møte på alle oppgitte trekkdatoer.
  • Elever som har skriftlig eksamen samtidig med trekktidspunkt er ikke berørt av trekket

NB!  ENDRINGER VIL FOREKOMME! (oppdatert 26.05.23 Kl 09:50) 
Oppdatert liste vil også henge ved servicetorget.

Trekkdato

Eksamensdato

Klasser

Tirsdag 30.mai 09.00

Torsdag 1.juni

3PÅA

Fredag 2.juni 09.00

Tirsdag 6.juni

3REB,3SSB,3IFA, 3MUS

Fredag 2.juni 13.00

Tirsdag 6.juni

Aktuelle kandidater varsles via SMS

Fredag 2.juni 15.00

Tirsdag 6.juni

2STA, 2STB, 2STC, 3REA, 3REB, 3SSA

Mandag 5.juni 09.00

Onsdag 7.juni

1ELA, 2STA, 2STB,3REA, 3REB, 3SSA,3SSB, 3MUS, 3PÅB

Tirsdag 6.juni 09.00

Torsdag 8.juni

1HOA, 3REA,3REB,3SSA, 3SSB, 3IFA,

Onsdag 7.juni 09.00

Fredag 9.juni

3REA, 3REB, 3SSA, 3SSB, 3MKA, 3PÅA, 3PÅB

Fredag 9.juni 09.00

Tirsdag 13.juni

2KSA, 3REB, 3IFA, 3MKA

Mandag 12.juni 09.00

Onsdag 14.juni

1STA, 1STB, 1STC, 1STD, 1IFA, 1MKA, 1MDA, 2TØM, 2STA, 2STB, 2STC, 3REA, 3SSB

Tirsdag 13.juni 09.00

Torsdag 15.juni

2ELB, 2MKA, 3REA,3PÅA

Onsdag 14.juni 09.00

(I glassgata)

Fredag 16.juni

2IFA, 2MKA,3IFA, 3MKA, 3PÅB

Fredag 16.juni 09.00

Tirsdag 20.juni

1ELB, 2BET, 2BUA, 2ELA, 2ELB, 2FRI, 2HAA, 2HAB, 2IND, 2RØR, 2SSR, 2TRA 2STA, 2STC

Mandag 19.juni 09.00

Onsdag 21.juni

1HOB, 1RMA, 1TPD, 1STA, 1STB, 1STC, 1STD, 1IFA, 1MKA, 1MDA, 2STA, 2STB

Tirsdag 20.juni 09.00

Torsdag 22.juni

1BAA,1BAB, 1FBA, 1HOC,1SRA, 1TPA, 1TPB, 1TPC

 

Umiddelbart etter trekket skal du treffe din faglærer for informasjon om eksamen

Alle eksamener har obligatorisk forberedelsesdag 24 timer før eksamen. Enkelte fag kan ha lenger forberedelse, dette informeres om i møte med faglærer etter offentliggjøring av trekket.

Dato for ikke skriftlige eksamene kunngjøres 48 timer før eksamen i VismaInschool.

Les mer om eksamen under Eksamen Alta vgs


Eksamensansvarlig Alta vgs:

Til toppen