Muntlig (ikke skriftlig) eksamenstrekk vår 2023 - oppdateres våren 2024

Kunngjøring av muntlig eksamen for alle trekk i NAUD

  • Vg1 og Vg2-elever som har hatt skriftlig eksamen trenger ikke møte på muntlig trekk.
  • VG3-elever ST som har hatt 3 skriftlige eksamener skal kun ha en muntlig eksamen. De trenger ikke møte til nytt trekk etter at de har gjennomført muntlig eksamen.
  • PÅBYGG skal ha en muntlig eksamen
  • VG3 ID, MK, MD må møte på alle oppgitte trekkdatoer.
  • Elever som har skriftlig eksamen samtidig med trekktidspunkt er ikke berørt av trekket

NB!  ENDRINGER VIL FOREKOMME! (oppdatert 26.05.23 Kl 09:50) 
Oppdatert liste vil også henge ved servicetorget.

Trekkdato

Eksamensdato

Klasser

 

Umiddelbart etter trekket skal du treffe din faglærer for informasjon om eksamen

Alle eksamener har obligatorisk forberedelsesdag 24 timer før eksamen. Enkelte fag kan ha lenger forberedelse, dette informeres om i møte med faglærer etter offentliggjøring av trekket.

Dato for ikke skriftlige eksamene kunngjøres 48 timer før eksamen i VismaInschool.

Les mer om eksamen under Eksamen Alta vgs


Eksamensansvarlig Alta vgs: