Elevundersøkelsen Alta vgs 2021

Elevundersøkelsen er en nasjonal undersøkelse for at elevene skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Undersøkelsen er obligatorisk for elevene på Vg1, og er en del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet.

Informasjon til foresatte

 

Informasjon til elever 

 

Svar på elevundersøkelsen her:

 

ELEVUNDERSØKELSEN 2021

 

Den som er invitert til å svare på undersøkelsen, velger selv språk etter innlogging

Det er også mulig å få lest opp spørsmål, svaralternativer og infotekster på bokmål, nynorsk, samisk og engelsk.

 

Passord får du av kontaktlærer. Gjennomføres uke 43 - 47

 

Obligatoriske spørsmål

Til toppen