Fagvalg for skoleåret 2023/2024

4 Blokkskjema for studiespesialisering VG2 og VG3 2023-2024

Tabellen viser hvilke programfag som tilhører de ulike utdanningsprogrammene
Blokkskjema for studiespesialisering Vg2 og Vg3 2023-2024
Utdanningsprogram/annet M-blokk (kun *Vg2) Blokk A Blokk B Blokk C Blokk D
Realfag R1 S1 2P (fellesfag) Biologi 1 Geofag 1 Matematikk R2 Informasjonsteknologi 1* Fysikk 1* Kjemi 2 Geofag 2 Fysikk 1* Kjemi 1 Teknologi og forskningslære 2 Biologi 2 Kjemi 1 Biologi 1 Fysikk 2
Språk, samfunnsfag og økonomifag 2P (fellesfag) Engelsk 1* Økonomistyring Sosiologi og sosialantropologi Sosialkunnskap Økonomi og ledelse Psykologi 1 Entreprenørskap 1 Rettslære 2 Reiseliv og språk 2 Reiseliv og språk 1 Rettslære 1 Entreprenørskap 2 Psykologi 2 Sosiologi og sosialantropologi Økonomistyring Engelsk 2
Annet Toppidrett Breddeidrett
Har ikke fremmedspråk fra grunnskolen Obligatorisk fremmedspråk 1+2 (de som ikke har fremmedspråk fra uskolen)

NB! Fag merket * kan ikke følges opp av elever som må ha obligatorisk fremmedspråk på VG3.