Opus-Alta er kurs- og utviklingsavdelingen ved Alta videregående skole

Opus-Alta arrangerer ulike kurs på oppdrag av det offentlige, næringslivet og privatpersoner. Vi administrerer også utviklingsprosjekter og formidler nettundervisning til steder utenfor Alta.
Opus Alta tilbyr skreddersøm av kurs: Skolen har ca. 200 ansatte med høy kompetanse på mange ulike felt. Kontakt oss om ditt opplæringsbehov!

Kurs som går regelmessig:

 • Generell studiekompetanse for voksne på kveldstid.
   
 • Kurs for voksne som skal ta fagbrev som praksiskandidat i
  •  Helsearbeiderfaget
  •  Barne- og ungdomsarbeiderfaget
  •  Yrkessjåførfaget
  •  Renholdsoperatørfaget    
 • Fallsikringskurs

Mer informasjon om voksenopplæring

 

Generell studiekompetanse for voksne på kveldstid skoleåret 2020 - 2021.
 

Opus Alta vgs. arrangerer hvert år et kveldskurs for voksne som ønsker å få generell studiekompetanse. Kurset er åpent for alle.

Interesserte kan kontakte avdelingsleder Per Bye på tlf. 78964868 eller sende mail til per.bye@tffk.no for mer informasjon eller veiledning.

Kommende skoleår vil vi prioritere fagene norsk og matematikk 1P/2P. Fagene vil få noe utvidet timetall sammenlignet med de to-tre siste årene.

Årets kurs starter tirsdag 1.september kl. 18.00 – oppmøte ved ny hovedinngang Alta vgs.

 

De som ønsker å ta noen av de andre fagene som inngår i generell studiekompetanse for voksne, (samfunnsfag, engelsk, naturfag eller historie) henviser vi til nettskoletilbudet til Nordkapp videregående skole.  Påmeldingsfristen der er 10. august.

 

Alle som ønsker å skaffe seg generell studiekompetanse bør sette seg inn i kravene knyttet til kvalifisering til høyre utdanning etter 23/5 –regelen. Den går i korthet ut på følgende:

Det året du søker om opptak må du:

1. - fylle 23 år eller mer.

2.  - ha fullført og bestått alle de seks studiekompetansefagene.

3.  - kunne dokumentere minst 5 års arbeidspraksis og/eller utdanning.

Til toppen