Generell studiekompetanse for voksne på kveldstid skoleåret 2022 - 2023

Opus Alta

Opus Alta vgs. tilbyr to fag som inngår i generell studiekompetanse: Norsk og matematikk 1P/2P/2PY.

Opplæringen er organisert med undervisning i klasserom på ettermiddag/kveldstid, - og er gratis.

Årets kurs starter mandag 5.september kl. 18.00 – oppmøte ved ny hovedinngang Alta vgs.

Kurset er i utgangspunktet åpent for alle, men vi prioriterer søkere fra Finnmark med voksenrett om det blir svært mange søkere.

Kurset er også egnet for de som ønsker å forbedre karakterer, eller mangler karakter, i noen av disse fagene.

Søknadsfrist.

Voksne kan søke når som helst i løpet av året, men for at vi skal kunne garantere søknadsbehandling før oppstart til høsten, bør det søkes snarest mulig. Søknad må registreres på www.vigo.no (Søknad for voksne/realkompetanse på vigo.no). Det er fint om du også sender en mail til undertegnede om hvilke fag du ønsker å ta.

23/5 regelen:

Du bør sette deg inn i 23/5-regelen, reglene leser du på samordna opptak   (https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/generell-studiekompetanse/23-5-regelen/)

Krav til deg som ikke har norsk grunnskoleutdanning fra før

  • kunne dokumentere minimum ni år grunnskoleopplæring fra utlandet med faget engelsk
  • kunne dokumentere lovlig opphold i Norge
  • det er ikke noe krav , men vi anbefaler gode norskkunnskaper (tilsvarende B1) og noe digital kompetanse
Til toppen