Språk

 

Oppfølgingstjenesten (OT)

Oppfølgingstjenesten (OT) gir råd og veiledning til unge (15 – 21 år) som står uten arbeid, og heller ikke går på videregående skole eller i lære. OT har kontor på de videregående skolene.

Er du ung og uten arbeid eller utdanning?

  • OT er en gratis rådgivningstjeneste som kan kontaktes både av ungdom og foresatte.
  • Tilbudene som OT kan gi vil også være gratis.
  • OT kontakter alle ungdommer mellom 15 – 21 år som er uten skole/lære.

Hva kan OT bidra med?

Oppfølgingstjenesten (OT) kan være en viktig samtalepartner for ungdom som er usikre på hvilke muligheter de har både innenfor og utenfor videregående opplæring.

OT kan gi informasjon om ulike måter videregående opplæring kan gjennomføres på, eventuelt ved å kombinere arbeid/praksisplass og utdanning. Les mer om OT tiltak.

OT kan også samarbeide med NAV om et tilbud til deg. Det finnes ulike måter å kombinere eksempelvis praksisplass fra NAV, med fag fra videregående skole.

Ta kontakt med OT om du er usikker på hvilke muligheter du har!

Kontaktpersoner

Tor Ivar Amundsen
78 96 46 07
Hallgeir Johansen
OT -Rådgiver
78 96 45 48