Språk

 

NAV -veileder

«NAV veileder i videregående skole» er et landsomfattende prosjekt i regi av Arbeids- og velferdsetaten, der Alta kommune er blant de som er innvilget tilskudd/prosjektmidler. NAV-veiledere i videregående skoler er et grep for å øke gjennomføring i videregående opplæring.