Språk

 

Skal du ta privatisteksamen våren 2020

 Norsk For Yrkesfag - Klikk for stort bilde

De som ønsker å ta privatisteksamen i høst må melde seg opp i perioden 15.januar - 3. februar.

Du må melde deg opp via www.privatistweb.no og betale eksamensavgift for å kunne gå opp til eksamen.

 

Prisen for privatisteksamen  er (endret januar 2020):

For lærlinger er privatisteksamen gratis, og for andre er kostandene per eksamen

  • kr 1 150,- for fag der du ikke har standpunkt og/eller eksamenskarakter,
  • kr 1 150,- for fag du ikke har bestått som elev eller privatist,
  • kr 2 302,- for fag du har bestått tidligere som elev eller privatist og vil forbedre karakteren.

Dersom du trekker deg fra eksamen får du ikke refundert kostnadene.

Du kan ikke melde deg opp til privatisteksamen i fag der du er elev.
 

Eksamensdatoer

For skriftlige eksamener finner du eksamensdatoer på Utdanningsdirektorates sider. En privatist har selv ansvaret for å skaffe seg informasjon om oppmelding og eksamen.

Informasjon om muntlig eksamen får du som privatist i brev fra skolen i løpet av mars. Brevet sendes til den adressa som er registrert i PrivatistWeb. Hvis du ikke har mottatt brev innen 1.april, må du ta kontakt med skoen. Muntlig eksamen gjennomføres første halvdel av mai. 


Som privatist risikerer du å måtte reise til en annen skole for å få ta eksamen. Du må betale alle utgifter selv. Oppmeldingsfrist er midt i september for høsteksamen og 3. februar for våreksamen. (Planlegging av privatisteksamener må begynne lenge før oppmeldingsfristen.)


Alle privatister må betale eksamensavgift.


Særskilt tilrettelegging

Dersom du trenger særskilt tilrettelegging av eksamen, må du søke om dette til din oppmeldingsskole innen ​15. mars om våren eller 1. oktober om høsten. 

Fellessensur eksamen våren 2020

Privatister kan se resultatet i privatistweb  Datoer for sensur finner du hos udir

Klage på eksamenskarakter?

 

Fristen for å klage på eksamenskarakterer er 10 dager etter at du har fått karakteren eller burde ha gjort deg kjent med karakteren.

For skriftlige eksamener kan du klage på karakteren. Klagenemnda setter ny karakter hvis de finner at karakteren er feil. Vær oppmerksom på at karakteren også kan justeres ned.

For muntlige eller muntlig/praktiske eksamener kan du bare klage på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. Får du medhold i klagen, annulleres karakteren og du får rett til å gå opp til ny eksamen. Gjelder klagen et trekkfag, skal det trekkes nytt fag.

Dersom du skal klage på karakter, send skriftlig, signert og datert klage innen fristen. (Om formkrav til klagen, se Forskrift til opplæringsloven §5-6

Du kan lese mer om klager på eksamener i Forskrift til opplæringsloven §§ 5-5 - 5-11.

Alle spørsmål vedr. eksamen, kontakt skolen 78964500.