Språk

 

IKT-tjenester

Fylkeskommunen tilbyr brukerne (elever, ansatte og foresatte) viktige IKT-tjenester som skal legger til rette for fleksibilitet og selvbetjening. IKT-avdelingen vil ikke kunne hjelpe deg i bruken av alle tjenestene, men gi deg hjelp/veiledning og formidle kontakt til ansvarlig ressurs. 

Kontaktpersoner

Bjørn Ivar Arnesen
IKT- Rådgiver
78 96 45 21
Bjørn Morten Romsdal
IT-ansvarlig
78 96 45 22