Språk

 
IKT

IKT- avdeling

IKT-avdelingen tilrettelegger for bruk av digitalt verktøy og digitale tjenester i skolehverdagen. Som elev vil du spesielt ha kontakt med avdelingen ved utlevering og innlevering av elev-PC, support og veiledning om digitale tjenester. 

Kontaktpersoner

Bjørn Ivar Arnesen
IKT- Rådgiver
78 96 45 21
Bjørn Morten Romsdal
IT-ansvarlig
78 96 45 22
Roy Håkon Håkonsen
Konst. Administrasjonsleder / IT-leder
78 96 45 20