Språk

 

Elevdemokratiet 2019 er valgt

Elevråd, illustrasjonsbilde - Klikk for stort bildeVi gratulerer og ønsker elevene lykke til med sine tillitsverv

Elevrådsstyre skal fremme elevdemokratiet på skolen. Skolens ledelse har møter med elevrådet hvor vi diskuterer hva vi skal jobbe med, og om hvordan vi skal skape Norges beste skole.

Elevrådet er valgt, og disse har nå valgt et elevrådsstyre.

 

Elevrådsstyret skoleåret 2019/20

 

Tom Vegard Andersen, 2KTA, leder

Markus Ellingsen, 1RMA

Jad Adam San Miguel, 1STA

Eline Isaksen, 3PÅA.

Sindre Solberg, 2IFA, Nestleder

Ingrid Aslaksen, 2MUS, sekretær

Jenny Londal i klasse 1STB, Elevhovedvernombud

 

Vara:

Heljar Nilsen, 1IKT

Emre Mannsverk 1STC

Ole-Henrik Isaksen Eira, 1BAA

Sara Vars, 1SAA

Sandra Louisa Holm i klasse 2IFA, Elevhovedvernombud

 

Resten av styret konstituerer seg selv på første styremøte dvs velge nestleder, sekretær og evt andre funksjoner dere ønsker. Det finnes en perm for elevrådsarbeid her på skolen som et tidligere elevråd har utarbeidet.

Elevrådsleder har ansvar for å innkalle styret til møte. 

Styret disponerer elevrådskontoret.

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner

Inger Berit Persen
Rektor
78 96 45 02