Språk

 

Eksamensresultater, dokumentasjon og klage på eksamenskarakter

Dame med laptop - Klikk for stort bilde

Elever finner karakterene dine på skolearena, mens privatister finner sin(e) karkaterer på Privatistweb. Trenger du vitnemål eller kompetansebevis, tar du kontakt med skolen. Fristen for å klage på eksamenskarakterer er 10 dager.

Eksamenskarakterer

Elever sjekker sine resultater i  skolearena.no og privatister kan se resultatet i privatistweb. Dersom dine karakterer ikke er kommet innen eller fredag 19. juni, må du ta kontakt med skolen. 

 

Dokumentasjon

Vitnemål  og kompetansebevis blir sendt til den adressen som eleven er registrert på etter forespørsel fra elev/privatist.

 

Klage på eksamenskarakter?

Fristen for å klage på eksamenskarakterer er 10 dager etter at du har fått karakteren eller burde ha gjort deg kjent med karakteren. Hurtigklagefrist er satt til 1. juli.

Klagen sendes til epost: alta.vgs@tffk.no

For skriftlige eksamener kan du klage på karakteren. Klagenemnda setter ny karakter hvis de finner at karakteren er feil. Vær oppmerksom på at karakteren også kan justeres ned.

For muntlige eller muntlig/praktiske eksamener kan du bare klage på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. Får du medhold i klagen, annulleres karakteren og du får rett til å gå opp til ny eksamen. Gjelder klagen et trekkfag, skal det trekkes på nytt.

Dersom du skal klage på karakter, send skriftlig med informasjon om 

  • Ditt navn
  • Fag (du klager på) og 
  • Din adresse

 

Signer og dater klage innen fristen. (Om formkrav til klagen, se Forskrift til opplæringsloven §5-6)

Du kan lese mer om klager på eksamener i Forskrift til opplæringsloven §§ 5-5 - 5-11.

Alle spørsmål vedr. eksamen, kontakt skolen 78964500.

Hurtigklagebehandling (for deg som er avhengig av at klagen er behandlet før inntak til høyere utdanning høsten 2020)

Frist for hurtig klagebehandling av eksamenskarakter er satt dato 1. juli 2020. Klager som kommer etter den, men innen klagefrist på 10 dager, vil først bli behandlet av klagesensuren til høsten.

 

 

 

Kontaktpersoner

Ann Kristin Strøm
Personal- og administrasjonsleder
78 96 45 03