Språk

 

Eksamensinformasjon, skriftlig og muntlig Alta vår 2020

Eksamenslesning - Klikk for stort bilde

 

Her finner du relevant informasjon om eksamen

 

Sentralgitt eksamen 

Oversikt over  eksamensdatoer sentralgitte eksamener 2020 .

 

 

Eksamen våren  2020

Regjeringen har besluttet å avlyse skriftlige, muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener på 10. trinn og i videregående skole våren 2020. Privatisteksamener skal gjennomføres.

 

Privatister:

 

Oppmelding til eksamen gjøres på www.privatistweb.no.

Oppmeldingsperiodene er

15. januar - 3. februar for våreksamen og

1. - 15. september for høsteksamen.

Du må betale med bankkort ved oppmelding.

Priser (1. januar 2020) Privatisteksamen

 

kr 1 150,- per eksamen for fag du ikke tidligere har hatt standpunkt-/eksamenskarakter i og/eller fag du ikke har bestått (karakter 1) som elev eller privatist.

kr 2 302,- per eksamen for fag du tidligere har bestått som elev eller privatist.

I fag hvor du avlegger to eksamener og får to karakterer på vitnemålet, betaler du to prøveavgifter.

NB! I enkelte fag må privatister opp i to eller flere eksamener for å få godkjent hele faget. For eksempel må privatister ta både skriftlig og muntlig eksamen i engelsk, norsk på vg2 yrkesfag, samisk/finsk som 1. eller 2. språk og fremmedspråk. I norsk på vg3 studieforberedende/påbygging trenger privatister 3 eksamenskarakterer. Sjekk derfor nøye hvilke eksamensformer som finnes i faget du skal opp i og hva som kreves av privatister.

Du vil kanskje oppleve at to eller flere fag du ønsker å ta eksamen i, er satt til samme dato. Du bør derfor planlegge dine eksamener over to terminer. Se eksamensplanene for å se datoene som er satt.

 

Hvor finner jeg mine eksamensfag?

Elevene møter opp ved skolens hovedinngang og får beskjed både muntlig og skriftlig  om hvilke fag de skal opp i. Listene henges opp ved servicetorget (ny hovedinngang)  etter kunngjøringen. 

Hvilket rom skal min eksamen være på?

Det henger lister ved servicetorget (ny hovedinngang) med oversikt over plassering og fag.

 

Pass på at:

....du tar med legitimasjon Her på eksamensdagen 

....du møter opp en halvtime før eksamen starter, slår av og leverer inn mobiltelefon, smartklokker og annet utstyr som ikke skal benyttes under eksame

...sjekker hvilket rom din eksamen er på

...du har PC og programvare i orden NB! Viktig at du har logget deg på FFK_UVnett, avsluttet (slått av) og startet på nytt den siste tiden før eksamen. Privatister kan ikke bruke sin private PC. Skolen utleverer PC.

 

Tilgjengelige nettsteder – skriftlig eksamen med alle hjelpemidler tillatt

Sidene i listene driftes av eksterne leverandører. Det kan derfor ikke garanteres "oppetid" eller kapasitet på nettstedene.

 

Råd om bruk av nettbaserte hjelpemidler under eksamen

Du ikke benytte noen av nettsidene under eksamen. I noen tilfeller kan imidlertid de nettbaserte hjelpemidlene være til nytte. Du bør derfor gjøre deg kjent med dem i god tid før eksamen og finne ut om du kan ha nytte av noen av dem. Det går fort med mye tid på å lete – pass på så du ikke sløser bort tid du heller burde brukt på å besvare oppgaven.

Husk å oppgi kilde dersom du gjengir tekst fra noen av hjelpemidlene dine, ellers risikerer du å få nedsatt karakter.

 

Når faller sensuren for  skriftlig eksamenskarakter?

 

Offentliggjøring av trekk våren 2020 er 15. mai

Fellessensur våren 2020  er 18. og 19. juni

Elever kan se resultatet i Hypernet og privatister kan se resultatet i privatistweb

Ved slutten av hvert skoleår blir noen elever trukket ut til eksamen. Eksamensformen bestemmes av læreplanen for faget. Eksamenskarakteren føres på vitnemålet.

 

Lesedager

 

Dersom du skal opp til eksamen, får du to lesedager (to skoledager før eksamen) for å forberede deg. Dersom eksamensdagen er onsdag, er lesedagene mandag og tirsdag. Er eksamen mandag, er lesedagene torsdag og fredag uka før.

Eksamenskrav

 

  • Vg1Yrkesfag kan trekkes ut til eksamen i matematikk og/eller naturfag.
  • Vg2Yrkesfag skal opp til tverrfaglig praktisk eksamen. Alle programfag må være bestått for at tverrfaglig eksamen skal kunne avlegges. I tillegg kan de trekkes ut til eksamen i norsk, engelsk, samisk og/eller samfunnsfag.
  • Vg1 Studiespesialisering, idrett, MK (medier og kommunikasjon) og MDD (musikk, dans og drama) kan trekkes ut til eksamen i engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag eller geografi. ID, MK og MDD kan alternativt trekkes ut til eksamen i ett av sine programfag.
  • Vg2 Studiespesialisering, idrett, MK  og MDD skal opp til en eksamen, enten muntlig eller skriftlig. Man kan komme opp i fremmedspråk (dersom dette avsluttes på Vg2), matematikk samt alle programfagene.
  • Vg3 Studiespesialisering skal opp til eksamen i sitt hovedmål (normalt bokmål eller samisk førstespråk). I tillegg skal de opp til 2 skriftlige eksamener og 1 muntlig eksamen
  • Vg3 Idrettsfag skal opp til eksamen i sitt hovedmål (normalt bokmål eller samisk førstespråk). I tillegg skal de trekkes ut til eksamen i tre fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk. Minst ett trekkfag skal være innen programområde for idrettsfag. 
  • Vg3 musikk, dans og drama skal opp til eksamen i sitt hovedmål (normalt bokmål eller samisk førstespråk). I tillegg skal det trekkes ut til eksamen i to fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk. Elevene skal opp til én obligatorisk muntlig-praktisk eksamen i fag innen programområdene for musikk, dans eller drama. 
  • Vg3 Medier og kommunikasjon skal opp til eksamen i sitt hovedmål (normalt bokmål eller samisk førstespråk). I tillegg skal det trekkes ut eksamen i tre fag, skriftlig,  muntlig eller muntlig-praktisk. Minst et trekkfag skal være innen programområde for medier og kommunikasjon.

Særskilt tilrettelegging:

 

Dersom du har spesielle behov eller ulike vansker/funksjonshemninger som gjør det nødvendig med spesiell tilrettelegging ved eksamen, kan du søke om det. Det er viktig at du har en sakkyndig vurdering ved din søknad. Les mer om dette på Finnmark fylkeskommunes hjemmesider.  

Frist for å søke om særskilt tilrettelegging: 15. mars for våreksamen og 1. oktober for høsteksamen. Søknader som kommer inn etter dette, vil ikke bli behandlet. 

 

 

Klage på eksamenskarakter?

 

Fristen for å klage på eksamenskarakterer er 10 dager etter at du har fått karakteren eller burde ha gjort deg kjent med karakteren.

For skriftlige eksamener kan du klage på karakteren. Klagenemnda setter ny karakter hvis de finner at karakteren er feil. Vær oppmerksom på at karakteren også kan justeres ned.

For muntlige eller muntlig/praktiske eksamener kan du bare klage på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. Får du medhold i klagen, annulleres karakteren og du får rett til å gå opp til ny eksamen. Gjelder klagen et trekkfag, skal det trekkes nytt fag.

Dersom du skal klage på karakter, send skriftlig, signert og datert klage innen fristen. (Om formkrav til klagen, se Forskrift til opplæringsloven §5-6

Du kan lese mer om klager på eksamener i Forskrift til opplæringsloven §§ 5-5 - 5-11.

Alle spørsmål vedr. eksamen, kontakt skolen 78964500.

 

Lokalgitte eksamener skriftlig og muntlig

Hjelpemidler som tillates til lokalt gitt skriftlig eksamen finnes i eksamensplan 

 

 

Eksamenslesning

Torsdag 23. januar 2020 er siste dag av 1. termin og lærerenes vurderingsgrunnlag er klart. Karakterene settes offisielt fredag 24. januar og vil være synlig for deg samme dag i hypernet/skolearena.

Norsk For Yrkesfag

 

De som ønsker å ta privatisteksamen i høst må melde seg opp i perioden 15.januar - 3. februar.

Kontortjenester IT

 

Standpunktkarakter og terminkarakterer offentliggjøres 12. juni. Det er 10 dagers klagefrist. Frist: 22 juni 2020

Dame med laptop

Elever finner karakterene dine på skolearena, mens privatister finner sin(e) karkaterer på Privatistweb. Trenger du vitnemål eller kompetansebevis, tar du kontakt med skolen. Fristen for å klage på eksamenskarakterer er 10 dager.