Språk

 

Kildebruk

Hvordan bruke informasjon på riktig måte.

Norsk For Yrkesfag - Klikk for stort bildeSitat og henvisninger

Når du siterer eller viser til noe, må du oppgi kildene dine i parentes inne i teksten.  Denne henvisningen skal gi leseren mulighet til å finne frem både i selve kilden og i kildelisten.

Eksempel på bruk av direkte sitat:
Om kildebruk sier læreboka vår dette: ”Du har lov til å benytte deg av kunnskap andre har kommet fram til, men da må du bruke det på riktig måte. Du kan ikke bruke avskrift eller kopiere fra kilden uten at du informerer om det. Vi kaller det plagiering når du benytter kilder uten å opplyse om det.” (Gitmark 2014, s. 133).

Eksempel på bruk av indirekte sitat / parafrase / omskriving:
I Norsk for yrkesfag 1 står det at man har lov til å bruke kunnskap andre har kommet fram til, men man kan ikke skrive av eller kopiere fra kilden uten å informere om det. Da kalles det for plagiering (Gitmark 2014, s. 133).

 

Kildeliste
Du må avslutte med ei kildeliste som inneholder fullstendige opplysninger om alle kildene du har brukt. Husk å notere opplysningene mens du arbeider med oppgaven. I muntlige oppgaver må kildelista leveres som vedlegg.

Illustrasjonsbilde av en side i Norges lover. - Klikk for stort bilde

Verktøy
Vi anbefaler å bruke referanseverktøyet i Word: Se innføringsvideo her.

 

Eksempel på kildelister:
 

Bøker:

Bårnes, V., & Løkse, M. (2015). Informasjonskompetanse : håndbok i kildebruk og referanseteknikker. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Gitmark, C. (2014). Norsk for yrkesfag 1&2. Oslo: Aschehoug.

Nesbø, J. (2015). Blod på snø. Oslo: Aschehoug.

Smith-Simonsen, C. (2020). Vinterens vakreste eventyr : Finnmarksløpet. Stamsund: Orkana.

 

Artikler og nettsider:

Enli, G., & Aalen, I. (2017, november 15). Facebook. Hentet april 21, 2020 fra Store norske leksikon: https://snl.no/Facebook

Erna Solberg. (2020, april 2). Hentet april 21, 2020 fra Wikipedia: https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Erna_Solberg&oldid=20332551

 

Film og muntlig kilde:

Ball, W. (Regissør). (2015). The Maze runner [Film].

Wirkola, T. (Regissør). (2007). Kill Buljo : the movie [Film].

 

 

Opplysninger som bør være med i en kildeliste:

Forfatter

Hvem har skrevet det du viser til?

År (i parentes)

Når er det utgitt?

Tittel på bok/tidsskrift/ leksikon/avis/nettsted 

Hva heter det du viser til?

Forlag

Hvem er utgiver?

Navn på artikkel

Artikkel i bok/tidsskrift/ leksikon/avis/nettsted

Nummer

Hvilket nummer av tidsskriftet?

Sidetall

Hvor i boka/artikkelen står dette?

URL og (lesedato)

Internettadressen

(regissør, årstall) (i parentes)

Filmer

 

 

Nærbilde av hender på tastatur med to skjermer i bakgrunnen - Klikk for stort bilde

Mer om bruk av kilder finner du her:
NDLA: Harboe, L. m.fl.  Kildebruk

Kildekompasset laget av høgskoler/universitet. Gode eksempler på bruk av ulike typer kilder.

Søk og skriv  laget for studenter som ønsker å lære mer om informasjonssøk og akademisk skriving, uavhengig av studiested og -emne.

Kontaktpersoner

Frøydis Totland
Bibliotekleder
78 96 47 51
Bente Myreng Kristensen
Spesialbibliotekar
78 96 46 37