Språk

 

Radontiltak ved Alta videregående skole

Klikk for stort bilde

Radontiltakene i bygg J og K er nå ferdigstilt. Bygg V og Y har fått anbefalt tiltak for å redusere radomforekomster.

Status november 2019

 

Radontiltak for V og Y

Eurofins Radonlab gjennomførte inspeksjoner i april i år for å finne kilder for radonproblematikken i fløy V og Y. Rapporten kom i oktober. Kilder ble lokalisert og det er anbefalt tiltak for å redusere radonforekomster, herunder blant annet radonbrønner i kildene. Vi har sendt ut innhenting av tilbud på gjennomføring av tiltak for fløy V og Y. Frist for å levere oss tilbud er 18.11.19. 

Tiltak med radonbrønner i J og K er nå ferdigstilt

Radonbrønnene som er installert i J og K er nå ferdigstilt og går for fullt. Vi har bedt om pris på kontrollmåling av disse tiltakene for å se at de har effekten vi forventer.

Andre tiltak

I prosessen med å redusere radon i skolebyggene rådfører oss løpende med Eurofins Radonlab. Det er gjort flere tiltak, blant annet økning av ventilasjonstid på byggene og radonvifter på enkelte områder.
Kommunens helsetilsyn og Arbeidstilsynet er orientert underveis. 
Vi kommer tilbake orientering om tidsplan for tiltak tilbudene foreligger.

 

Status mars 2019

 

Kilder for radon

Eurofins Radonlab gjennomførte i 2018 inspeksjoner på fløy K og J knyttet til å finne kilder for radonproblematikken ved skolen. Tiltak med radonbrønner i J og K fløy gjennomføres nå i vår og er forventet ferdigstilt medio mai. Undervisning vil bli minimalt berørt av dette arbeidet.

 

Tiltak

Skolen har avventet avklaring for tiltak som må gjøres på fløy V og Y. Opplæringssjefen har imidlertid nå gitt klarsignal for å iverksette tiltak. Eurofins Radonlab kommer derfor første uke i april 2019 for å gjennomføre inspeksjoner med søk etter kilder for radon for deretter anbefale tiltak. Skolen har midler til å gjennomføre denne prosessen og vil iverksette nødvendige tiltak når vi har fått avklart anbefalingene.

Handlingsplaner

I prosessen med å redusere radon i skolebyggene er det laget handlingsplaner, vi har tidlig hatt dialog med kommuneoverlege, rådført oss med Eurofins Radonlab, gjort flere tiltak og orientert myndighetene, herunder kommunens helsetilsyn og Arbeidstilsynet. 

Vi kommer tilbake orientering om tidsplan for tiltak når rapport foreligger.