Språk

 

Oversikt over hvor mye fravær 10% er

Klikk for stort bilde

Eleven har rett til å bli varslet dersom fraværet i fag står i fare for å overstige 10 %. Konsekvensene ved overstigelse er at eleven mister retten til halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter.

 

Når får eleven varsel om for høyt fravær?

Eleven skal varsles ved 5% udokumentert fravær. Faglærer varsler eleven i Hypernet (med papirutskrift til foresatte) – og er å anse som en forhåndsvarsel på et evt enkeltvedtak om mistet rett til vurdering. 

Hva skjer når 10%-regelen er oversteget?

Det skal fattes enkeltvedtak på det tidspunkt 10 %-regelen er oversteget. 

Eleven mister ikke retten til opplæring i faget. Eleven kan hospitere i faget ut skoleåret. Det skal føres fravær som vanlig.

Konsekvens av enkeltvedtaket

I samråd med rådgiver kan eleven søke om å gå fra helelev til delelev og melde seg opp som privatist i faget inneværende skoleår. Dersom eleven får innvilget dette, vil elevene bli registrert sluttet i faget i SATS (Servicetorget v Linda). Fraværsføring opphører.

Kontaktpersoner

Tine Klevstad
Studierektor SF
78 96 45 08