Språk

 

Innlevering av lærebøker og pc våren 2020

Student med sekk og bøker - Klikk for stort bilde

Alle elever må huske å levere lærebøker og kalkulator! Elevskap skal tømmes senest 16. juni.
Alle som slutter, må selv om PC frikjøpes, levere PC før skoleslutt pga reinnstallering, garantiavtaler og utbedring av feil.

Plan for innlevering 4. - 12. juni. (PDF, 138 kB) Oppdatert 29.mai: vg1 YF flyttet tidspunkt
 
Elever møter sammen med klassen sin etter oppsatt plan                
 • Alle elever må levere alle lærebøker og kalkulator. 

 • Elever i Medier og Kommunikasjon skal levere inn Mac-maskinene. 

 • Alle VG1-elever :  som planlegger å slutte eller bytte skole, må levere eller frikjøpe PC. 

 • VG2-elever (ST) :  som planlegger å slutte eller bytte skole, må levere eller frikjøpe PC. 

 • VG2-elever (YF): som slutter på skolen, må levere eller frikjøpe PC. 

 • VG3-elever : som slutter på skolen, må levere eller frikjøpe PC. 

 • Generelt : elever som slutter må, selv om PC frikjøpes, levere PC inn før skoleslutt pga reinstallering, garantiavtaler og utbedring av feil.  

 • De som ikke kan følge innleveringsplanen må ta kontakt med biblioteket for å avtale innlevering. 

 • Absolutt siste frist for innlevering er 18. juni. 

Elevskap

Alle elevskap skal tømmes, og dette må gjøres senest tirsdag 16. juni.
Husk å fjerne låsen!

Frikjøp av PC (mulig for elever på alle trinn)


Elevene kan betale for frikjøp eller andre gebyrer via betalingsterminal på stedet.
Priser forutsatt at tidligere gebyr er betalt:

VG1 : kr. 2102,- (gjelder de som har delbetalt ett år)              
VG2 : kr 1051,-  (gjelder de som har delbetalt to år)                 
VG3 : kr.0,- (gjelder de som har betalt engangsbeløp for 3 års leie, eller delbetalt leie for maskinen over 3 år)

 

 

De som ikke leverer før sommerferien vil motta faktura som MÅ betales.(se kontrakt/reglement)


Erstatningsgebyr for læremidler: kr 500,- pr. bok/kalkulator. 

Erstatningsfaktura for PC, se punkt 5 og 6 i kontrakten.

 • VG1 : Se kontrakt pkt 6. De som har delbetalt  5820,- minus innbetalt  beløp 2019/2020.
 • VG2 : kr 6231,- ( minus innbetalt beløp  2018/2019 - 2019/2020).
 • VG3 : eventuell utestående innbetaling

Kontaktpersoner

Roy Håkon Håkonsen
Konst. Administrasjonsleder / IT-leder
78 96 45 20
Frøydis Totland
Bibliotekleder
78 96 47 51