Språk

 

Vg2 Kjøretøy

Kjøretøyfaget skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen vedlikehold av kjøretøy for persontransport og godstransport. Programfagene skal bidra til trygg bruk av biler og båter, motorsykler, busser, lastebiler og terrenggående kjøretøy. Hensyn til trafikksikkerhet, miljø og komfort stiller store krav til reparatøren, og programfagene skal bidra til økt kvalitet i verkstedtjenestene

 

Verkstedarbeid

Programfaget omfatter vedlikehold, feilsøking og valg av reparasjonsmetode på ulike kjøretøy, motorer og utstyr. Bruk av verktøy, utstyr og måleinstrumenter inngår i faget. Forståelse av ulike systemers virkemåte står sentralt i faget.

 

Dokumentasjon og kvalitet

Programfaget omfatter bruk av lover, forskrifter og fastsatte prosedyrer, og dokumentasjon av utført arbeid. Logistikk, kundebehandling, forvaltning av materiell og hensynet til helse, miljø og sikkerhet er også en del av faget.

Hva sier elevene?

Matias Hætta
Jeg syntes det er interessant å gå kjøretøy fordi vi lærer å skru og feilsøke kjøretøy.
Viljar Isaksen
Det artigste med å gå kjøretøy er å skru på biler, skutere og lettmotorsykler.