Språk

 

Standpunktkarakterer, klage og terminkarakterer

Kontortjenester IT - Klikk for stort bilde Ulf Dahlslett Standpunktkarakter og terminkarakterer offentliggjøres 12. juni. Det er 10 dagers klagefrist. Frist: 22 juni 2020

 

Standpunktkarakterer VG1  VG2 og VG3

offentliggjøres 12. juni 2020 i hypernet/skolearena. 

Logg inn på Hypernet og velg  Vurdering og rapporter. Velg karakterutskrift 2019/2020. Eller logg inn på Skolearena. Velg Finnmark fylkeskommune og  Fag og karakter.

 

Klagerett

Elever har rett til å klage. Det er 10 dagers klagefrist. Frist: 22 juni 2020

Elevene bruker "Skjema for elev ved klage på standpunkt" som finnes på hjemmesiden.

Spesielt for Vg3: Elevene har tilbud om "Hurtigklagefrist" på 3 dager på standpunktkarakterer fra kunngjøringsdato. Frist: 15.juni kl 15. Dette gjelder karakterer som kan ha betydning for hovedopptaket for Samordna opptak til høyere utdanning.

 

Terminkarakterer for ikke avsluttede fag

Det er ikke klagerett på disse karakterene.

 

Hvordan klage på standpunktkarakter?

Klagen må være skriftlig, og signeres av eleven eller foreldrene. Det må gå fram hva eleven klager på, og klagen bør inneholde annen relevant informasjon og begrunnelsen for klagen.

Klagen skal sendes til skolen. Epost: Alta.vgs@tffk.no

Les mer om retningslinjer fra UDIR her: https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Vurdering/behandling-av-klager-pa-standpunktkarakterer-i-fag/1.-hva-kan-eleven-eller-foreldrene-klage-pa/

Kontaktpersoner

Jon Vidar Bull
Studierektor yrkesfag
78 96 45 06
Tine Klevstad
Studierektor SF
78 96 45 08