Språk

 

Vg2 Reiseliv Alta

Reiselivsfaget skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse i reiselivsnæringsbedrifter. Reiselivsnæringa er prega av økend kvalitetskrav og stadige endringer i ønske og behov fra reisende.

I opplæringa skal elevene møte flere av kravene som blir stilt til profesjonelle yrkesutøvere i reiselivsnæringa. Opplæringa skal bidra til å utvikle kunnskap om å yte helhetlig service gjennom å formidle egne og andres produkt og tjenester på en personleg måte. Det innebærer god kommunikasjon med norske og utenlandske gjester.

Kontaktpersoner

Tomm Johansen
Lektor m/tilleggsutdanning
78 96 46 16