Språk

 

VG2 IKT-servicefag

IKT-servicefag rekrutterer fra alle vg1. Alta vgs har 7 elevplasser. Opplæringen skjer i samarbeid med IKT-bransjen.

Innenfor IKT-servicefag vil du  få kunnskap drift og vedlikehold av IKT-systemer, og brukerstøtte i privat og offentlig virksomhet. Opplæringen skal bidra til å gi kunnskap om innkjøp, drift og vedlikehold av IKT-systemer.

IKT-servicefag består av tre programfag. Programfagene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

  • Drift og vedlikehold 169 årstimer
  • Bruker- og driftsstøtte 168 årstimer
  • Virksomhetsstøtte 140 årstimer

Kontaktpersoner

Adjunkt
78 96 45 85