Språk

 

Realkompetansevurdering

Illustrasjonsbilde av verktøy - Klikk for stort bilde

 

Godkjenningssentralen forvalter bestemmelsene i voksenopplæringsreformen, som kom i år 2000.  Den gir alle som er født før 1978 og som ikke har fullført videregående skole, rett til slik opplæring med sikte på studiekompetanse, fagbrev eller annen yrkeskompetanse.

Før opplæring gjennomgår søkerne normalt en realkompetansevurdering, som vanligvis fører til at de får en noe kortere opplæring enn normalt. 

 
Personer uten slik rett kan få dekket utgifter til realkompetansevurdering og opplæring gjennom f eks NAV (innvilga yrkesretta attføring), arbeidsgiver eller kommunen (innvandrere etc).
 
Godkjenningssentralen i Finnmark har skiftet navn til VO Finnmark  - videregående opplæring for voksne
Postadresse:
VO Finnmark
Opplæringsavdelinga
Fylkeshuset
9815 Vadsø.